پتروشیمی امیرکبیر رکورد تولید و فروش را شکست

تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۰
Share/Save/Bookmark
 
پتروشیمی امیرکبیر با تحقق 100 درصد برنامه تولیدی برای اولین بار در کل سنوات گذشته در واحدهای مختلف پلیمری رکورد جدیدی را به ثبت رساند.
به گزارش بلاغ،در سه ماهه ابتدای سال جاری 100 درصد برنامه تولیدی برای اولین بار در واحدهای مختلف پلیمری محقق شده است به گونه ای که تولید در واحد HD به میزان 341 هزار و 62 تن علاوه بر محقق کردن 100 درصد برنامه پیش بینی شده، رشد 12 درصدی نسبت به برنامه را نشان می‌دهد و با رشد 46 درصدی تناژ تولید نسبت به دوره مشابه در مقایسه با 7 سال گذشته، برای اولین بار رکورد تولید را به ثبت رسانده است.

 در واحد LLD نیز با تولید 677 هزار و 37 تن محصول علاوه بر محقق کردن 100 درصد برنامه پیش بینی شده، 18 درصد بیش از برنامه تولید کرده و با افزایش 42 درصدی تناژ تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل در مقایسه با 7 سال گذشته موفق به ثبت رکورد بیشترین میزان در این واحد پلیمری تولید شده است، در واحد  LD نیز با تولید 646 هزار و 46 تن 97 درصد برنامه پیش بینی شده محقق شد و این واحد نیز افزایش 43 درصد تولید نسبت به دوره مشابه، ثبت رکورد تولید را برای اولین باربه ثبت رسانده است.

این شرکت با تولید 368 هزار و 515 تن شاهد بالاترین رکورد مجموع تولید در سه ماهه ابتدای سال نسبت به ادوار گذشته بوده و با تولید 166 هزار و 545 تن بیشترین میزان تولید محصولات پلیمری را ثبت کرده است، این مجتمع تولیدی درسه ماهه ابتدای سال 98 با فروش280 هزار و290 تن، روند افزایش 30 درصدی فروش انواع محصولات نسبت به دوره مشابه سال قبل و بیشترین میزان فروش در طی 7 سال گذشته را داشته است.
 
پتروشیمی امیرکبیر در ادامه روند رو به رشد خود در طی سال های اخیر، با ثبت 368 هزار و 515 تن انواع محصولات علاوه بر تحقق 87 درصدی برنامه تولید خود توانسته افزایش 9 درصدی نسبت به دوره مشابه در 7 سال گذشته را محقق کند.
 
با ثبت این میزان تولید طبق خروجی های سیستم BI، پتروشیمی امیرکبیر در دوره منتهی به سه ماهه اول سال بیشترین میزان تولید را نسبت به 7 سال گذشته به ثبت رسانده است، در این راستا تولید محصولات پلیمری که بیشترین ارزش افزوده و درآمد شرکت را ایجاد می کنند، با 166 هزار و 545 تن علاوه بر افزایش 8 درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده 43 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل روند صعودی را داشته است.
 
در خصوص خوراک و میزان تامین آن در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز طی مذاکرات و رایزنی های انجام شده در این مدت پتروشیمی امیرکبیر طی دوره فوق توانسته با دریافت81 هزار و 992 تن اتیلن208درصد برنامه پیش بینی شده را محقق نماید که این میزان اتیلن دریافتی  نسبت به دوره مشابه سال قبل روند صعودی222درصد را نشان می دهد، که این سیر صعودی در طی هفت سال اخیر بی نظیر است.
 
طی دوره مذکور این شرکت با دریافت 217هزار و 364 تن انواع خوراک های مایع توانسته 81 درصد برنامه پیش بینی شده را محقق سازد وضمن دریافت 12درصد  بیش از دوره مشابه سال قبل ، روند صعودی آن نسبت به دوره مشابه در هفت سال اخیر بسیار قابل توجه بوده است.
 
در حوزه فروش نیز این مجتمع تولیدی درسه ماهه ابتدای سال 98 با فروش280 هزار و290 تن،  روند افزایش 30 درصدی فروش انواع محصولات نسبت به دوره مشابه سال قبل و بیشترین میزان فروش در طی 7 سال گذشته را نشان می‌دهد.
 
فروش محصولات پلیمری شرکت پتروشیمی امیرکبیر که بیشترین ارزش افزوده و درآمد شرکت را ایجاد می‌کنند با فروش 143 هزار و  140تن علاوه بر تحقق 92درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده، 20درصد نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل روند صعودی داشته است، که یکی از بیشترین رکوردهای فروش طی 7 سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

محصولات صادراتی این شرکت با فروش  59 هزار و 705 تن 35  درصد نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

گفتنی است، پتروشیمی امیرکبیر در جنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در شهرستان ماهشهر در زمینی به مساحت 55 هکتار در زمینه تولید مواد اولیه پلیمری فعالیت دارد.

کد مطلب: 393840