رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در این رابطه گفت: اساسا بروز و ظهور پدیده فروچاله و فرونشست که در یک دهه اخیر به چالش جدی در شهرها تبدیل شده پدیده ای است که دلایل بسیار متعددی دارد که نیاز است مورد بررسی قرار بگیرد.

محمد سالاری افزود: کشور و شهر تهران شاهد تغییرات اقلیمی و مداخلاتی انسانی در طبیعت اعم از ساخت و ساز و گود برداری های عمیق، حفر تونل های مربوط به کانال های تاسیسات شهری و مترو بوده و اخیرا در شهر تهران ایجاد شبکه فاضلاب که یکی از پروژه‌های بسیار مثبت و مهم و مورد نیاز بوده است، موضوع فرونشست را تشدید می کند.

 وی خاطر نشان کرد: تا چند سال گذشته پساب ناشی از ساختمان های شهر تهران و آبی که در ساختمان ها مصرف می شده در چاه های جذبی می‌رفته تا سطح آب های زیر زمینی در یک سطحی باقی بماند.

سالاری ادامه داد: در حال حاضر این آب وارد شبکه فاضلاب شده و به سمت جنوب شهر  تهران می‌رود و خود عاملی تشدید پایین آمدن آب است و موضوعی نیست که با تصمیم مدیریت شهری کل این پدیده را بتوان ریشه کن کرد.

 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار کرد: آن چه مدیریت شهری باید انجام بدهد و به عنوان شورا برای شهرداری تکلیف می گذاریم و در دوره گذشته نیز این بحث به طور جدی مطرح شده این است که شهرداری تهران با استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های نوین و جدیدی که در دنیا در این خصوص ایجاد شده  سطح معابر و میادین عمومی و فضاهای عمومی به صورت دوره ای توسط دستگاهی اسکن شود.

وی عنوان کرد: این گونه اقدامات سبب می شود تا نسبت به پیشگیری و جلوگیری از خسارات جانی و مالی جامعه شهری اقدام شود و این تکالیف جدی است که به عنوان شورا و کمیسیون تخصصی در حال پیگیری هستیم.

سالاری در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه این موضوع در کل کشور تشدید شده بنا است جلسه ای با شهردار تهران و مسئولین مرتبط داشته باشیم تا در جریان اقداماتی که انجام داده اند قرار بگیریم.