در همین زمینه پایگاه  شام تایمز به نقل از کریم ییلدریم کارشناس ترک اعلام کرد: "رفتار آمریکا بسیار ‌پرسش‌برانگیز است. این کشور به وعده ‌های خود عمل نمی‌کند.

"مولود چاووش اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در مذاکراتی که با"رکس تیلرسون" وزیر وقت خارجه آمریکا داشته است، با وی به توافقاتی درخصوص خروج گروه‌های تروریستی از منبج و  برگزاری دوره های مشترک در مناطق حلب که همچنان نیروهای آمریکا بر آن تسلط دارند، دست یافتند. پس از این توافق با اینکه ارتش ترکیه وارد منبج نشد اما آمریکا اجازه عملی شدن توافقات را نداد و دلایل آن را هم توضیح نداد. این یک اقدام فریبکارانه است و این شروط برای معامله مناسب نیست به همین دلیل ترکیه اعلام کرده است که قصد انجام عملیات جدید را دارد.

در واقع مشکل ترکیه این است که حضور و عملکرد آمریکا باعث تقویت قدرت کردها می‌شود.

مشکل دیگری که وجود دارد، این است که آمریکا به پیشنهادهای دیپلماتیک ترکیه پاسخ نمی‌دهد."