وی ادامه داد: اگر سوال شما این است که رقابت و موازی کاری وجود دارد، اصلا این طور نیست. ما در چارچوب نظام جمعی حرکت می کنیم و امیدواریم همه تلاش ها با موفقیت لازم همراه باشد.

قاسمی تاکید کرد: دکتر ولایتی سیاست شرق و غرب و نگاه تک بعدی ندارند.