ظاهرا برانکو به مدیران باشگاه اعلام کرده نظری در خصوص ماندن یا رفتن منشا ندارد و امورات مربوط به وی را به باشگاه واگذار کرده چون که از نظر فنی هنوز رضایت برانکو را جلب نکرده است.