۳ برکت و فضیلت سوره انفطار

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۶
Share/Save/Bookmark
 
از امام صادق علیه السلام نیز منقولست: هر کس این سوره را در هر کاری که در ماند ۷۰ مرتبه بخواند خلاصی یابد و اگر زندانی نیز این سوره را ۷۰ بار بخواند خلاصی یابد.
به گزارش بلاغ، این سوره به نقل از بیتوته هشتادو دومین سوره قرآن کریم است که مکی و ۱۹ آیه دارد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می‌فرماید: کسی که سوره انفطار را قرائت کند خداوند به تداد همه قبر‌ها به او حسنه می‌دهد و ده برابر قطرات برف و باران که از آسمان فرود می‌آید به او حسنه داده می‌شود. (۱)

 

۳ برکت و فضیلت سوره انفطار

 

امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند: هر کس که سوره انفطار را در نماز‌های واجب یا مستحب خود قرائت نماید خداوند حاجت‌ها و خواسته هایش را روا می‌داردو بین او و خداوند حجابی نخواهد بود و همواره خداوند با نظر عنایت به او می‌نگرد تا از حسابرسی مردم فارغ گردد. (۲)

دیدار با رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در روز قیامت از ارزش‌های معنوی این سوره مبارکه می‌باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: هر کس خوش دارد که روز قیامت به من بنگرد چنانکه با چشم سر می‌بیند سوره‌های «تکویر»؛ «انفطار»؛ «انشقاق» را قرائت نماید. (۳)

آثار و برکات سوره


۱) جهت خلاصی از زندان


قرائت این سوره موجب خلاصی از زندان و رهایی از بند اسارت و ایمنی بیم دار و رفع ترس می‌گرددد. (۴)

از وجود نورانی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر زندانی یا انسان در بندی آن را بخواند یا نوشته آن را با خود همراه داشته باشد خداوند خروجش را آسان می‌کند و او را از بند و زندان و خوف و ترس نجات می‌دهد و حالش به زودی بهبود می‌یابد. (۵)

از امام صادق علیه السلام نیز منقولست: هر کس این سوره را در هر کاری که در ماند ۷۰ مرتبه بخواند خلاصی یابد و اگر زندانی نیز این سوره را ۷۰ بار بخواند خلاصی یابد. (۶)

۲) جهت ایمنی از رسوایی روز قیامت


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می‌فرماید: هر کس بر قرائت سوره مبارکه انفطار مداومت ورزد خداوند او را از رسوایی روز قیامت در امان می‌دارد و عیب هایش را می‌پوشاند. (۷)

۳) قوی شدن دید چشم


از امام صادق علیه السلام نقل شده است: ... و قرائت سوره انفطار برای چشم، دید آن را قوی می‌کند و درد‌های چشمی را برطرف می‌کند. (۸)

________________
پی نوشت:
(۱) مجمع البیان، ج. ۱۰، ص. ۲۸۳
(۲) ثواب الاعمال، ص. ۱۲۱
(۳) کنزالعمال، ج. ۶، ص. ۳۸۳۴
(۴) مصباح کفعمی، ص. ۴۵۹
(۵) تفسیرالبرهان، ج. ۵، ص. ۵۹۹
(۶) درمان با قرآن، ص. ۱۳۹
(۷) تفسیرالبرهان، همان
(۸) همان

کد مطلب: 350816