یک مدیر سازمان تامین اجتماعی:

500 هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۱
Share/Save/Bookmark
 
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: با تغییر و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود 500 هزار کارگر ساختمانی در نوبت، بیمه هستند.
500 هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند
به گزارش بلاغ، بهروز کریمی با اشاره به اینکه یک میلیون و 300 هزار نفر کارگر ساختمانی در سطح کشور وجود دارد، گفت: مجلس در سال 86 تصویب کرد منابع مالی برای تامین هزینه‌های بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی شهرداری در نظر گرفته شود اما این منابع کافی نیست.
وی افزود: با تغییر و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود 500 هزار کارگر ساختمانی در نوبت، بیمه هستند. در سال 96 مبلغ  دو هزار و 41 میلیارد تومان برای بیمه کل کارگران ساختمانی بایستی وصول می‌شد. حق بیمه کارگران 30 درصد است که سه درصد سهم دولت و 20 درصد سهم کارفرماست. مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده را متفاوت دانست و ادامه داد: کارگران ماهر یا استادکاران حق بیمه هفت درصدی خود را به مبلغ 109 هزار تومان، کارگران نیمه ماهر 101 هزار تومان و کارگران ساده با 93 هزار تومان حق بیمه در ماه بیمه می‌شوند.
بهروز کریمی با اشاره به اینکه طرح در دست اصلاح مجلس، ماده 5 قانون بیمه کار بازنشستگی کارگران ساختمانی است، گفت: کارگران ساختمانی به دو شرط سن 60 سالگی یا پرداخت 35 سال حق بیمه بازنشسته می‌شوند و این موضوع با سایر کارگران متفاوت است.
وی افزود: تاکنون کارگران ساختمانی برای بیمه حوادث بیمه بودند و از غرامت ساختمانی، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت استفاده می‌کردند اما تصمیم بر این است که بیمه خانواده و افراد تحت تکفل آنان نیز به بیمه آنها اضافه و قانون آن اصلاح شود.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: کمک هزینه ازدواج و غرامت دستمزد به کارگران ساختمانی تاکنون به پرداخت نشده است. کارگران ساختمانی که تمایل به بیمه دارند در سامانه مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کنند.
همچنین رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی هم گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها به بیمه حوادث، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت تعلق می‌گیرد و مابقی حقوق بیمه‌ای را دریافت نمی‌کنند.
اکبر شوکت افزود: کامل نبودن خدمات بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی یکی از ایرادات قانون است که نمایندگان مجلس به آن توجهی نکردند. شغل کارگران ساختمانی مانند کارگران معادن و رانندگان جزو مشاغل سخت محسوب می‌شوند. کارگران ساختمانی حدود 10 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.وی ادامه داد: تاکنون هفت مرتبه قانون در حمایت از کارفرمایان تغییر کرده است. به جای اینکه قانون بیمه کارگران ساختمانی در حمایت از آنان باشد بطور کامل پرداخت نمی‌شود در صورتی که 30 درصد حق بیمه به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود. خدمات بیمه‌ای باید بطور کامل به کارگران ساختمانی پرداخت شود.
کد مطلب: 377395
مرجع : تسنیم